Bibliotheek & Kenniscentrum

Studio ClockWise behert de bibliotheek van Het TIJDmuseum. Het TIJDmuseum geeft een beeld van wat TIJD is, hoe de mens TIJD onder controle heeft gekregen en met TIJD omgaat.

Wij willen de bezoekers bekend maken met de invloed van TIJD op het menselijk functioneren en met de gevolgen van steeds nauwkeuriger TIJDmeting op ons leven. Het TIJDmuseum is geconcipieerd als een modern, verhalend, museum met optimale interactie met de bezoekers. Het is eerst en vooral een museum dat de complexe relatie tussen de mens en de TIJD inzichtelijk wil maken. Bezoekers zullen het museum verlaten met een beter begrip van de invloed die TIJD en TIJDmeting hebben op hun alledaagse leven.

Meer dan genoeg reden om gewoon langs te komen! We verheugen ons op uw komst!

BoomTime